Pressemitteilung 07/19/2023

Hirschvogel pomyślnie się przekształca – i przybliża do swoich regionów rynkowych

Drogami na całym świecie podróżują samochody wyposażone w stalowe i aluminiowe komponenty wyprodukowane przez Hirschvogel Group. W celu kontynuowania tego trendu, Grupa globalna przekształca się w producenta komponentów dla zielonej mobilności jutra, dążąc jednoczenie do zrównoważonej produkcji.

W 2022 roku wygenerowano globalną sprzedaż w wysokości 1,4 miliarda euro. Chociaż wynik ten jest pozytywny, wiodąca fabryka w Denklingen w Górnej Bawarii nie jest zadowolona. Napięta sytuacja polityczna na świecie, ograniczenia związane z koronawirusem w Chinach, wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny i inflacja w Europie spowodowały wzrost kosztów. Mimo to rodzinna firma pozostaje konsekwentna w planowanych inwestycjach. Tylko w 2022 roku zainwestowano około 120 milionów euro, z czego znaczna część trafiła do zakładów w Europie. Sumy inwestycji będą rosły do 2025 roku, bądź co bądź firma podąża skuteczną drogą.

„Zmiana mobilności w branży motoryzacyjnej stwarza możliwości, z których korzystamy wspólnie z naszymi pracownikami” — mówi Jörg Rückauf, dyrektor generalny Hirschvogel. „Transformacja naszego portfolio motoryzacyjnego jest już w toku. Do 2025 roku ponad połowa sprzedawanych przez nas komponentów stalowych i aluminiowych będzie niezależna od napędu lub dostosowana do elektromobilności. Kolejnym krokiem jest to, że jako globalny gracz jeszcze bardziej zbliżamy się do naszych regionów rynkowych, aby zmaksymalizować potencjał i wzmocnić naszą odporność na kryzysy gospodarcze i polityczne”.

Powodem tego podejścia  jest różniąca się  dynamika regionalnych rynków motoryzacyjnych. Podczas gdy potencjał wzrostu pojawia się na rynkach Ameryki Północnej i Azji dzięki sprzyjającym inwestycjom warunkom i wysokiemu wolumenowi popytu, rynek europejski spodziewa się stagnacji. Jest to problem, który nasila się w międzynarodowej konkurencji ze względu na niekorzystne położenie Europy jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, takie jak koszty energii i ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Wykorzystanie mocy produkcyjnych i wzmocnienie konkurencyjności są zatem jednymi z głównych priorytetów w nadchodzących latach.

Oprócz działalności w sektorze motoryzacyjnym, Hirschvogel Group rozszerza również swoje portfolio produktów o zrównoważoną mikromobilność. W 2022 roku powołano do tego celu dedykowaną Jednostkę Biznesową. Obecnie z linii produkcyjnej zjeżdża pierwszy produkt seryjny pod marką AXIMO. Według Waltera Bauera, dyrektora finansowego Hirschvogel, na tym przyszłym rynku w wielu przypadkach nadal brakuje odpowiednich komponentów do pojazdów: „Nowa mobilność wymaga nowych pojazdów, a nowe pojazdy wymagają nowych komponentów. Nasz zespół AXIMO opracował modułowy system komponentów i systemów produktów, który umożliwia nam wdrażanie koncepcji zrównoważonych pojazdów w opłacalny sposób. W ten sposób chcemy przyczynić się do rosnącej akceptacji rynkowej małych i lekkich pojazdów elektrycznych. Szczególnie cieszymy się, że nasz pierwszy produkt seryjny, oś napędowa AXIMO, trafia prosto do roweru towarowego renomowanej marki CUBE.” Nieuchronnie zbliżają się kolejne serie, np. w przypadku układu napędowego do rowerów elektrycznych.

Przyszłość wymaga zrównoważonego rozwoju. Hirschvogel stosuje tutaj holistyczne podejście i zakotwiczył swoje wysiłki w zakresie zrównoważonego rozwoju w swojej strategii. Dekarbonizacja produkcji, która jest napędzana przez jasno określone przełomowe cele, odgrywa tutaj kluczową rolę. „Do 2023 roku chcemy zmniejszyć o połowę emisje w całej Grupie w porównaniu z 2019 rokiem – na przykład poprzez przejście z gazu ziemnego na energię elektryczną w naszych procesach obróbki cieplnej dla każdej nowej inwestycji. Jednym z przykładów jest nasza neutralna pod względem emisji CO2 instalacja do obróbki cieplnej dla naszej nowej produkcji stożkowych przekładni różnicowych, która jest zasilana ekologiczną energią elektryczną i ma moc grzewczą 680 kW. W przypadku pracy na trzy zmiany pozwala to zaoszczędzić do 800 t CO2 rocznie w porównaniu z obiektem opalanym gazem” — mówi dr Dirk Landgrebe, dyrektor operacyjny w firmie Hirschvogel.

Kolejnym ważnym krokiem w kierunku redukcji emisji jest zaopatrzenie w energię. Procentowy udział energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii ma być dalej zwiększany w całej Grupie. Należy jednak zagwarantować niezawodność i opłacalność. W zależności od lokalizacji i we współpracy z regionalnymi operatorami Hirschvogel koncentruje się przede wszystkim na fotowoltaice. Ponadto poruszane są również tematy związane z energetyką wiatrową, wodną i zielonym wodorem.

Transformacja i dekarbonizacja to nie jedyne wyzwania stojące przed Grupą; czynnikiem jest również osłabienie Europy jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Rozwój biznesu w 2023 roku był jak dotąd pozytywny, ale utrzymuje się poniżej oczekiwań pomimo pełnych portfolio zamówień. Utrzymujący się niedobór chipów wśród producentów samochodów powoduje dużą zmienność wezwań na komponenty w sektorze e-mobilności, podczas gdy dobre wyniki odnotowuje się w branży silników spalinowych – pojazdy benzynowe i wysokoprężne są nadal poszukiwane na rynku.

Ze względu na odwoływane zamówienia klientów i słabe prognozy rynkowe firma stosuje obecnie wyważone podejście do nowych pracowników w Niemczech. „Niemniej jednak wyraźnie odczuwamy niedobór wykwalifikowanych pracowników” — mówi Annette Teusen-Eichin, wiceprezes ds. kard oraz marketingu i komunikacji korporacyjnej. „Przeciwdziałamy temu poprzez naszą koncepcję szkolenia praktykantów oraz poprzez szerokie możliwości podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego. Jako firma rodzinna chcemy zmieniać się razem z naszymi pracownikami – transformację, która, nawiasem mówiąc, obejmuje nie tylko świat produktów, ale także świat pracy. Globalizacja i cyfryzacja zmieniają sposób, w jaki pracujemy i współpracujemy. Znajduje to odzwierciedlenie nie tylko w naszych operacjach produkcyjnych, ale także w obszarach administracyjnych, w których obecnie wprowadzamy Nową Pracę”. Orientacja na przyszłość ma w Hirschvogel wiele aspektów.

 

Zdj. 1: Zarząd Hirschvogel Holding GmbH (od lewej: Jörg Rückauf – CEO, Walter Bauer – CFO i dr Dirk Landgrebe – COO) © Hirschvogel Holding

Zdj. 2: Zarząd Hirschvogel Holding GmbH (od lewej: Walter Bauer – dyrektor finansowy, Jörg Rückauf – dyrektor generalny i dr Dirk Landgrebe – dyrektor operacyjny) © Hirschvogel Holding

Zdj. 3: Annette Teusen-Eichin, Wiceprezes ds. kadr oraz marketingu korporacyjnego i komunikacji © Hirschvogel Holding

Zdj. 4: W firmie Hirschvogel Komponenten GmbH w Schongau wały wirników do elektromobilności są produkowane w dużą skalę. © Hirschvogel Holding

Zdj. 5: Silnik piasty koła AXIMO Pedelec o maksymalnym momencie obrotowym 60 Nm © Hirschvogel E-Solutions

Zdj. 6-11: Nowy budynek firmy w Denklingen oferuje firmową restaurację, ośrodek zdrowia oraz biura oparte na koncepcji New Work. © Hirschvogel Holding

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8

Bild 9

Bild 10

Bild 11