Zrównoważony rozwój w Hirschvogel Group

Wyznaczyliśmy kierunek rozwoju Hirschvogel w zrównoważoną firmę, która wywiązuje się ze swojej odpowiedzialności wobec środowiska, społeczeństwa, partnerów biznesowych i pracowników. Nasza firma aktywnie napędza proces transformacji, pomagając kształtować zmianę w branży w kierunku mobilności bezemisyjnej. Projektujemy i wytwarzamy komponenty i produkty na rzecz mobilności jutra i dążymy do produkcji neutralnej  pod względem emisji CO2. Jednocześnie realizujemy i stale pogłębiamy naszą odpowiedzialność wobec społeczeństwa i naszych pracowników.

Nasza ambicja na zrównoważony rozwój

Jako firma rodzinna, myślimy długoterminowo i jesteśmy za zrównoważonymi, odpowiedzialnymi praktykami biznesowymi, aby stworzyć pozytywną wartość dodaną dla naszej firmy, naszych partnerów biznesowych i społeczeństwa – pod względem ekologicznym, społecznym i ekonomicznym. W tym celu nie tylko przestrzegamy przepisów, ale także dajemy dobry przykład we wszystkich zakładach i w całym naszym łańcuchu wartości.

Dyrektor ESG

Dr. Christian Hinsel

„Zrównoważony rozwój to sprawa, która dotyczy nas wszystkich! Każdy pracownik może przyczynić się do pozytywnego kształtowania wpływu naszej działalności biznesowej na środowisko i społeczeństwo.”

Raport zrównoważonego rozwoju

Nasz raport zrównoważonego rozwoju nakreśla w jaki sposób wyznaczamy kierunek w 2022 roku na rozwój Hirschvogel w zrównoważoną firmę, która wywiązuje się ze swojej odpowiedzialności wobec środowiska, społeczeństwa, partnerów biznesowych i pracowników.