Zgodność z przepisami w Hirschvogel

Grupa Hirschvogel jest zaangażowana w odpowiedzialność prawną, społeczną i socjalną wobec własnej firmy i jej pracowników, klientów i dostawców, a także wobec środowiska i społeczeństwa. Kładziemy nacisk na zrównoważone praktyki biznesowe i zdrowy wzrost.

 

W oparciu o tę misję zachęcamy i wymagamy od każdego pracownika naszej Grupy postępowania zgodnego z prawem, wartościami i zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

Ustanowiliśmy ogólnogrupowy System Zarządzania Zgodnością (SZZ), aby zapewnić zgodność z prawem i wartościami etycznymi w Grupie.

 

Oczekujemy, że nasi menedżerowie będą dawać tego przykład każdego dnia. Oczywiście dotyczy to również nas jako zarząd Grupy Hirschvogel. 

 

Jörg Rückauf (dyrektor generalny), Walter Bauer (dyrektor finansowy)