Wałek balansujący

Wałki balansujące są używane do poprawy zachowania silnika w zakresie NVH poprzez przeciwdziałanie siłom mas i momentom napędu korbowego za pomocą ukierunkowanych nierównowag kompensacyjnych. Zastosowanie łożysk tocznych prowadzi do mniejszych strat tarcia niż porównywalne łożysko ślizgowe. Na życzenie Hirschvogel może również przejąć odpowiedzialność za projekt, w tym wszystkie walidacje i testy. Rozbudowane opcje symulacji gwarantują konstrukcję zoptymalizowaną pod względem masy, uwzględniającą podatność na kowalność w produkcji wielkoseryjnej.

Procesy produkcji

  • Kucie na gorąco 
  • Toczenie 
  • Utwardzanie indukcyjne i powierzchniowe 
  • Szlifowanie 
  • Oscylacyjne wykańczanie paska 
  • Montaż

Materiały

  • Stal do ulepszania cieplnego

Zalety

  • Projekt wykonany przez Hirschvogel
  • Montaż łożysk tocznych