Układ napędowy

Hirschvogel definiuje układ napędowy jako system, który przenosi moment obrotowy z wyjścia przekładni na piastę koła. W tym celu produkujemy części, które wymagają specjalistycznej wiedzy produkcyjnej i które wykazują wysokie wymagania wytrzymałościowe i tolerancji wymagane w szczególności przez pojazdy elektryczne. Najlepsze przykłady: przeguby trójramienne i Rzeppa na wały stałoobrotowe, a także koła pośrednie i osiowe do przekładni różnicowych.