Piniony

Piniony są używane w połączeniu z zębatkami koronowymi, aby przekierować moc o 90° w układzie napędowym, na przykład w napędach na tylne koła lub na wszystkie koła. W zależności od geometrii produkcja odbywa się metodą kucia na ciepło lub na zimno. Pionowy kierunek kucia umożliwia produkcję bezwyplywkową przy najściślejszych tolerancjach bicia, minimalnym naddatku na obróbkę i zoptymalizowanym obciążeniu przepływem włókien. Na życzenie na końcach wałów można wkuć kiełki, eliminując w ten sposób procesy planowania i centrowania.

Procesy produkcji

  • Kucie na ciepło
  • Kucie na zimno 
  • Toczenie

Materiały

  • Stal do węglowania

Zalety

  • Wyśrodkowany na końcach wału