Ustawa o ochronie sygnalistów

Grupa Hirschvogel oznacza postępowanie zgodne z prawem i uczciwość. Oczekujemy tego od wszystkich naszych pracowników. W przypadku zaobserwowania naruszeń wymogów prawnych przez naszych pracowników w związku z ich działalnością zawodową lub otrzymania informacji o takich naruszeniach, można je poufnie zgłosić za pośrednictwem systemu zgłaszania nieprawidłowości, do którego link znajduje się poniżej.

Zgłoszenie zostanie tam przetworzone przez doświadczonych ekspertów ds. zgodności. Zgłoszenia można przesyłać anonimowo lub podając dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu). Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w naszej witrynie polityka prywatności - system zgłaszania nieprawidłowości

Formularz kontaktowy

Jeśli użytkownik chce pozostać anonimowy, możemy komunikować się z nim za pośrednictwem specjalnego systemu poczty elektronicznej, np. w przypadku pytań dotyczących raportu. W każdym przypadku zapewniamy, że zgłoszenie zostanie przetworzone z zachowaniem ścisłej poufności.

Telefon

Prosimy o zrozumienie, że nie skontaktujemy się z Tobą osobiście. Całodobowa infolinia nie jest możliwa ze względów geograficznych i organizacyjnych. Gwarantujemy jednak, że skarga/zgłoszenie zostanie rozpatrzone niezwłocznie.

E-Mail

Istnieje również możliwość skontaktowania się z naszymi ekspertami ds. zgodności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ponadto użytkownik ma oczywiście możliwość skontaktowania się z zewnętrznymi publicznymi ośrodkami sprawozdawczymi. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.bundesjustizamt.de/hinweisgeberstelle. Przed przesłaniem raportu do zewnętrznego centrum raportowania należy rozważyć przesłanie raportu wewnętrznego; w wielu przypadkach można podjąć skuteczne działania wewnętrzne przeciwko naruszeniu.

Grupa Hirschvogel zobowiązuje się do ochrony przed niekorzystnymi warunkami i dyskryminacją. Dotyczy to w szczególności pracowników jako sygnalistów lub pracowników zaangażowanych w badanie zgłoszeń. Domniemanie niewinności ma zastosowanie do pracowników oskarżonych o naruszenie zasad, o ile przestępstwo nie zostanie potwierdzone.