NACISK NA ROZWÓJ ZAWODOWY I OSOBISTY

Rozwój osobisty i zawodowy pracowników jest dla firmy Hirschvogel podstawowym celem. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie doskonalić i rozwijać nasze podstawowe kompetencje. Odpowiednio dobrane szkolenia z zakresu rozwoju osobistego pozwalają pracownikom rozwijać się korzystając z silnych stron przedsiębiorstwa i podejmować decyzje związane z dalszą karierą zawodową.W programie rozwoju zawodowego uczestniczyć mogą wszyscy pracownicy. Program oferuje ponad 300 indywidualnych szkoleń z różnych dziedzin. Podstawowym celem programu jest doskonalenie kompetencji technicznych, metodologicznych, społecznych i kierowniczych. Oprócz tradycyjnych form kształcenia, takich jak sesje szkoleniowe lub seminaria, Hirschvogel Group w coraz większym stopniu wykorzystuje programy typu E-learning.

 

Ścieżki rozwoju zawodowego dla specjalistów, kadry menadżerskiej oraz liderów projektów są naturalnym elementem dynamicznie rozwijającego się międzynarodowego przedsiębiorstwa, jakim jest Hirschvogel Group. Oferujemy możliwość osobistego rozwoju oraz otwarcia się na nowe perspektywy w różnych lokalizacjach Grupy Hirschvogel, na różnych stanowiskach oraz w różnych dziedzinach. Dzięki programom takim jak “Hirschvogel Management Training” (HMT), pracownikom posiadającym wysoki potencjał oferujemy odpowiednie wsparcie i możliwość pozyskania niezbędnych kompetencji. Program HMT skierowany jest do młodszej kadry kierowniczej i uczy ważnych umiejętności potrzebnych dla skutecznej realizacji zadań w dziedzinie zarządzania.