Skip to main content

Poszukiwane know-how

Każdy producent i dostawca w branży motoryzacyjnej ma własne potrzeby. Dlatego w procesie rozwoju produktu, w ramach równoległego procesu technologicznego, współpracujemy przede wszystkim z klientem. Proces ten obejmuje produkcję części i planowanie kolejnych procesów technologicznych. Naszym celem jest wykorzystanie know-how w dziedzinie kucia i obróbki do tworzenia koncepcji i projektowania części.

W poszukiwaniu najlepszego rozwiązania

Dzięki doświadczeniu w produkcji i obróbce cieplnej różnych materiałów, jesteśmy w stanie pomóc klientom wybrać materiał spełniający ich wymagania. Naturalnie w procesie tym stosuje się niezbędne kontrole jakości, które następnie poddaje się analizie.

Najnowocześniejsza technologia

W fazie rozwoju produktu gwarantujemy, że działy odpowiedzialne za tworzenie danego produktu stosują najnowocześniejsze metody pracy zgodne ze aktualnym stanem wiedzy, w tym technologie symulacyjne z wykorzystaniem metody FEM, technologię CA, metody jakościowe typu FMEA, SPC, MFU, PFU i APQP.
Dobrze opracowana część powstaje wówczas, gdy klient otrzymuje optymalny komponent oraz gdy wdrożona zostaje niezawodna produkcja seryjna prowadzona po ekonomicznie uzasadnionych kosztach produkcji.