Skip to main content

Nitrowanie plazmowe

 • 2 piece o pojemności do jednej tony
 • Węgloazotowanie plazmowe

Szczególne cechy

 • Zautomatyzowany załadunek i wyładunek
 • Hartowanie niepodatne na odkształcanie –> wymiary gotowe do instalacji
 • Zabezpieczenie przed korozją
 • Wytwarzanie powierzchni poślizgowych
 • Know-how inhouse
 • Sprawdzanie stref faz pośrednich za pomocą GEDOS

Hartowanie indukcyjne i dyfuzyjne

Hartowanie indukcyjne

 • Hartowanie i odpuszczanie w jednym etapie roboczym
 • Hartowanie posuwowe i szybkie

Hartowanie dyfuzyjne

 • Hartowanie bainityczne
 • Hartowanie dyfuzyjne
 • Hartowanie pod próżnią

Cechy szczególne Hartowanie indukcyjne

 • Hartowanie częściowe możliwe za pomocą różnych głębokości zahartowania (DS)
 • Duże ilości sztuk/krótkie czasy hartowania
 • W razie potrzeby ze 100 % badaniem prądami wirowymi