Stały przegub kulowy

Stałe przeguby kulowe, zwane również przegubami Rzeppy, stosowane są od strony koła wałów stałoobrotowych przedniej osi. Pozwalają na duży kąt gięcia podczas homokinetycznego przenoszenia momentu obrotowego. Tradycyjnie moment obrotowy jest przenoszony przez wielowypusty na piastę koła. Alternatywnie można również użyć uzębienia Hirtha. Są one produkowane w postaci gotowej do montażu metodą kucia na zimno, a dzięki umocnieniu zgniotowemu nie wymagają dodatkowego hartowania. Zastosowanie uzębienia Hirtha obniża koszty produkcji, obniża wagę systemu i skraca drogę montażu.

Procesy produkcji

  • Kucie na ciepło 
  • Kucie na zimno 
  • Toczenie 
  • Produkcja splajnów

Materiały

  • Stal do hartowania indukcyjnego

Zalety

  • Możliwość uzębienia Hirtha
  • Lekka konstrukcja