Skip to main content

Przegub trójramienny

Przeguby trojramienne są stosowane w wałach o stałej prędkości. Posiadają funkcję przemieszczenia osiowego, która umożliwia kompensację długości wału bocznego. Te części są wytwarzane poprzez kombinację kucia na ciepło i zimno. W zależności od interfejsu powierzchnia wału może być wykrawana już podczas procesu kucia. Po kuciu na zimno powierzchnia wewnętrzna jest gotowa do hartowania indukcyjnego.

 

Szczegóły produktu

  • Stale do hartowania indukcyjnego
  • Bieżnie gotowe do montażu (wysoka dokładność wymiarowo-kształtowa)