Skip to main content

Piniony

Piniony są używane w połączeniu z zębatkami koronowymi, aby przekierować moc o 90° w układzie napędowym, na przykład w napędach na tylne koła lub na wszystkie koła. W zależności od geometrii produkcja odbywa się metodą kucia na ciepło lub na zimno. Pionowy kierunek kucia umożliwia produkcję bezwyplywkową przy najściślejszych tolerancjach bicia, minimalnym naddatku na obróbkę i zoptymalizowanym obciążeniu przepływem włókien. Na życzenie na końcach wałów można wkuć kiełki, eliminując w ten sposób procesy planowania i centrowania.

 

Szczegóły produktu

  • Stal do węglowania
  • Wyśrodkowany na końcach wału