Skip to main content

Wałek balansujący

Wałki balansujące są używane do poprawy zachowania silnika w zakresie NVH poprzez przeciwdziałanie siłom mas i momentom napędu korbowego za pomocą ukierunkowanych nierównowag kompensacyjnych. Zastosowanie łożysk tocznych prowadzi do mniejszych strat tarcia niż porównywalne łożysko ślizgowe. Na życzenie Hirschvogel może również przejąć odpowiedzialność za projekt, w tym wszystkie walidacje i testy. Rozbudowane opcje symulacji gwarantują konstrukcję zoptymalizowaną pod względem masy, uwzględniającą podatność na kowalność w produkcji wielkoseryjnej.

 

Szczegóły produktu