Skip to main content

Wał wejściowy

Wały wejściowe do modułów hybrydowych łączą silnik spalinowy z modułem hybrydowym P2. Wał wejściowy zawiera również wielowypusty do lameli sprzęgła. W Hirschvogel produkujemy zarówno warianty monoblokowe, jak i dwuczęściowe konstrukcje spawane składające się z wału i blachy.

Typy monobloków mają dwie decydujące zalety. Za pomocą kucia można wygenerować ogranicznik na jednym końcu wielowypustów lameli. Utrzymuje to zamontowane płytki łączące podczas montażu, ułatwiając w ten sposób obsługę. W porównaniu z rozwiązaniami do obróbki blach można znacznie obniżyć koszty narzędzi, co stanowi decydującą zaletę, szczególnie w przypadku średnich ilości.

Szczegóły produktu

  • Stal do hartowania indukcyjnego
  • Stal do nawęglania
  • Kucie monoblokowe
  • Kute wielowypusty na odcinku wału drążonego