Strona Internetowa hirschvogel.com

Cieszymy się z Państwa zainteresowania firmą Hirschvogel Holding GmbH. Ochrona danych osobowych to dla nas bardzo ważny temat. Dlatego w niniejszej polityce prywatności chcielibyśmy szczegółowo przedstawić Państwu, w jaki sposób postępujemy z Państwa danymi osobowymi na stronie Hirschvogel.com (zwanej w dalszej części dokumentu: „stroną internetową”).

1. AUTOMATYCZNE POBIERANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH DOSTĘPU

Dokładamy wszelkich starań, aby na bieżąco udoskonalać ofertę na naszej stronie internetowej. W tym celu pobieramy oraz zapisujemy w sposób zautomatyzowany określone dane dostępu, w momencie otwarcia przez Państwa naszej strony internetowej.

 

Taki rekord danych składa się z następujących informacji:

 

  • Strona, na której znajdował się link do naszej strony internetowej,
  • Data i godzina otwarcia strony internetowej,
  • Czas przebywania na stronie internetowej,
  • Przekazana objętość danych,
  • Zanonimizowany adres IP pytającego komputera,
  • Opis typu oraz wersji używanej przeglądarki internetowej,
  • Zainstalowany system operacyjny oraz ustawiona rozdzielczość użytkownika.

Dane te analizowane są i przechowywane tymczasowo do wewnętrznych celów statystycznych oraz w celu technicznego administrowania strony internetowej; ponadto czasowe przechowywanie adresu IP użytkownika jest konieczne w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej na czas trwania sesji. Dane nie są przekazywane stronom trzecim, również wybiórczo. Dane zapisywane są oddzielnie od rekordu danych osobowych i w żadnym wypadku nie są łączone z Państwa danymi osobowymi, w związku z czym nie ma możliwości zidentyfikowania użytkownika.

 

Podstawę prawną tymczasowego przechowywania danych oraz logów stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Dane kasowane są w momencie, kiedy przestają być potrzebne do osiągnięcia celu ich gromadzenia. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia strony internetowej dane przestają być potrzebne w momencie, kiedy kończy się dana sesja. Bliższe informacje na ten temat znajdują się w punkcie „PAŃSTWA PRAWA JAKO OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ”.

2. GROMADZENIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe gromadzone są przez nas tylko wówczas, jeżeli przekazali nam je Państwo dobrowolnie, np. w formularzu kontaktowym. Konkretnie może to nastąpić w następujących przypadkach:

 

a. Kontakt poprzez formularz kontaktowy lub drogą mailową

 

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami poprzez formularz kontaktowy lub drogą mailową, przekazane przez Państwa dane osobowe (adres e-mail, nazwisko, adres, telefon, przedmiot zapytania) są automatycznie zapisywane w celu obsługi Państwa zapytania lub w celu skontaktowania się. Dane wykorzystywane są wyłącznie w celu obsługi Państwa zapytania i w tym celu - oraz o ile to konieczne - przekazywane do jednej z należących do koncernu spółek wskazanych w stopce redakcyjnej. Dane nie są przekazywane do żadnych innych stron trzecich.

 

Jeżeli prześlą nam Państwo dokumenty rekrutacyjne poprzez formularz kontaktowy lub na inne, wskazane na stronie internetowej dane kontaktowe, to zawarte w nich dane osobowe wykorzystamy wyłącznie do celów procesu rekrutacji. Przetworzenie tych danych może nastąpić również drogą elektroniczną. Państwa odpowiednie dane przekażemy - jeżeli do konieczne - do jednej ze spółek należących do koncernu Hirschvogel Holding GmbH wskazanych w stopce redakcyjnej. Podstawę prawną przetwarzania danych przesłanych nam w formularzu kontaktowym lub drogą mailową stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli celem kontaktu mailowego jest zawarcie umowy, to dodatkową podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak długo jest to konieczne do osiągnięcia celu, w jakim dane zostały pobrane lub przez okres uregulowany inną podstawą ustawową. Po tym czasie następuje usunięcie danych. Bliższe informacje znajdą Państwo w punkcie 3.

 

b. Kontakt poprzez portal rekrutacyjny

 

Aby maksymalnie ułatwić Panstwu proces ubiegania się o stanowisko, możecie również wysłać do nas swoje podanie o pracę dobrowolnie lub w odpowiedzi na ogłoszenie o wakacie, za pośrednictwem naszego portalu rekrutacyjnego. Dane, które przekazujecie za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego, będą gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procedury rekrutacyjnej. W tym celu dane zostaną, w razie potrzeby, przekazane do jednej ze spółek należących do grupy Hirschvogel Holding GmbH, wymienionych w nagłówku i udostępnione odpowiedniemu właściwemu działowi. Zanim stworzycie swój osobisty Profil Kandydata możecie ustawić widoczność swoich Danych dla Rekruterów w systemie. Jeśli wyślecie wniosek dobrowolnie, zostanie on udostępniony tym działom w spółkach grupy Hirschvogel Holding GmbH, które są wymienione w nagłówku, które mogą być zainteresowane Państwa podaniem o pracę. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

Przetwarzamy i przechowujemy dane, które przekazali Państwo za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego przez czas trwania procedury rekrutacyjnej oraz – w przypadku, gdy nie będziemy w stanie zaoferować stanowiska – przez kolejne sześć miesięcy zgodnie z wymogami ustawowymi. Po upływie terminu 6 miesięcy bezczynności w Twoim osobistym Profilu Kandydata, Państwa dokumenty aplikacyjne takie jak m.in. CV i certyfikaty oraz Profil Kandydata zostaną trwale usunięte.

 

Mogą Państwo wycofać swoją aplikację w dowolnym momencie. Jeśli wniosek zostanie wycofany, z zastrzeżeniem wyżej wymienionych wymogów ustawowych, Twoje dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 

c. Pliki cookie - SuccessFactors

 

Klikając na otwarte pozycje, dane będą gromadzone i przechowywane za pomocą SuccessFactors do analizy internetowej w celu optymalizacji naszej rekrutacji. SuccessFactors używa tak zwanych „Cookies” („ciasteczek”), czyli plików tekstowych, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej komputera. „Ciasteczka” umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki, a tym samym analizę korzystania przez Was ze strony internetowej.

 

Po wejściu na naszą stronę internetową użytkownik jest informowany o wykorzystywaniu „ciasteczek” do celów analizy i uzyskuje się jego zgodę na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w związku z tym.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem “ciasteczek” do celów analizy jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Możecie Państwo zapobiec instalacji plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce; należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobicie, możecie nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności naszej witryny.

 

 d. Wykorzystanie YouTube

 

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty YouTube, internetowego wideoportalu umożliwiającego bezpłatne wstawianie, oglądanie, ocenianie oraz komentowanie wideoklipów.

 

Operatorem YouTube jest spółka YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną spółki Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

 

Przy każdym otworzeniu jednej ze poszczególnych stron niniejszej strony internetowej, na której zintegrowano wideo z YouTube, przeglądarka internetowa w Państwa systemie komputerowym zostanie automatycznie zmuszona przez poszczególne komponenty YouTube do pobrania z YouTube odpowiedniego komponentu YouTube. Szczegółowe informacje dotyczące YouTube znajdą Państwo na stronie https://www.youtube.com/yt/about/pl. W ramach tego procesu technicznego YouTube oraz Google uzyskują informację o tym, jaką konkretną podstronę naszej strony internetowej Państwo odwiedzają.

 

Jeżeli są Państwo równocześnie zalogowani na YouTube, to po otwarciu podstrony zawierającej wideo z YouTube, YouTube rozpoznaje, jaką konkretną podstronę naszej strony internetowej Państwo odwiedzają. Informacje te są zbierane przez YouTube oraz Google i przyporządkowywane do Państwa konta na YouTube.

 

YouTube oraz Google otrzymują poprzez komponent YouTube informację o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową, zawsze wówczas, jeżeli w momencie odwiedzenia naszej strony internetowej są Państwo równocześnie zalogowani na YouTube; odbywa się to niezależnie od tego, czy klikną Państwo na wideo z YouTube czy nie.

 

W przypadku otwarcia poszczególnych stron naszej strony internetowej użytkownik zostaje poinformowany o umieszczeniu i stosowaniu YouTube i poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie wykorzystanych w związku z tym danych osobowych. Jednocześnie zostaje poinformowany o niniejszej polityce prywatności.

 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych z użyciem plików cookie do celów analitycznych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Mogą Państwo zapobiec przedstawionemu powyżej przesyłaniu danych do YouTube wylogowując się przed otwarciem naszej strony internetowej ze swojego konta na YouTube.

 

Opublikowana przez YouTube polityka prywatności, z którą można zapoznać się na stronie https://www.google.de/intl/pl/policies/privacy/, przestawia zasady pobierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych przez YouTube oraz Google.

3. ADMINISTRATOR DANYCH ORAZ INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Pełnomocnik ds. Ochrony danych firmy:

 

Hirschvogel Holding GmbH

Dr.-Manfred-Hirschvogel-Straße 6

D-86920 Denklingen

Niemcy

Telefon +49 8243 291-0

hhg(at)hirschvogel(dot)com 

www.hirschvogel.com 

 

W przypadku wszelkich pytań lub sugestii związanych z ochroną danych - w szczególności w związku z dochodzeniem Państwa praw zgodnie z punktem „PAŃSTWA PRAWA JAKO OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ” - mogą się Państwo w każdym momencie zwrócić do naszego inspektora ochrony danych:

 

Pełnomocnik ds. Ochrony danych firmy Hirschvogel Holding GmbH

Dr.-Manfred-Hirschvogel-Straße 6

86920 Denklingen

Niemcy

data.protection.officer(at)hirschvogel(dot)com

www.hirschvogel.com