Skip to main content

Nota prawna

Hirschvogel Holding GmbH
Dr.-Manfred-Hirschvogel-Str. 6
86920 Denklingen
Tel. +49 8243 291-0
hhg@hirschvogel.com

Dyrektorzy Wykonawczy:
Jörg Rückauf (Prezes Zarządu)
Walter Bauer
Dr. Dirk Landgrebe

Municipal Court Augsburg HRB 3319
Nr VAT DE 128669398

Prawa autorskie

Copyright Hirschvogel Holding GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść, w tym obrazy, oraz projekt strony internetowej Hirschvogel Holding GmbH, są chronione prawami autorskimi oraz innymi prawami ochrony własności intelektualnej. Nie zezwala się na rozpowszechnianie lub zmianę treści tych stron, w tym tak zwanych ramek i na inne podobne czynności. Ponadto treści te nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane, zmieniane ani udostępniane osobom trzecim w celach handlowych.

Odpowiedzialność

Udostępniane przez Hirschvogel Holding GmbH na tej stronie internetowej informacje sporządzono z dochowaniem najwyższej staranności i podlegają stałej aktualizacji. Pomimo nieustannych starań, nie można zagwarantować, że treści te pozbawione są błędów. Hirschvogel Holding GmbH wyklucza w związku z tym jakąkolwiek odpowiedzialność lub gwarancję odnośnie dokładności, kompletności oraz terminowości informacji udostępnianych na tej stronie. Dotyczy to w szczególności tych stron internetowych, do których prowadzą odnośniki. Nie mamy kontroli nad treścią stron internetowych osób trzecich. W związku z tym Hirschvogel Holding GmbH jednoznacznie wyklucza odpowiedzialność za treść takich stron. Hirschvogel Holding GmbH nie ponosi odpowiedzialności za postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych operatorów takich stron.

Hirschvogel Holding GmbH zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełniania ich w dowolnym momencie, bez udzielania informacji. Tam, gdzie na naszych stronach internetowych znajdują się stwierdzenia odnoszące się do przyszłości, uznaje się, że stwierdzenia te opierają się na przekonaniach i prognozach kierownictwa Hirschvogel Holding GmbH, w związku, z czym podlegają ryzyku i niepewności. Hirschvogel Holding GmbH nie ma obowiązku aktualizowania stwierdzeń odnoszących się do przyszłości. Jednoznacznie wyklucza się odpowiedzialność z tytułu takich stwierdzeń.

Znaki towarowe

O ile nie stwierdzono inaczej, wszystkie nazwy handlowe znajdujące się na stronie internetowej Hirschvogel Holding GmbH Internet objęte są ochroną znaków towarowych. Odnosi się to przede wszystkim do logo firmy oraz szczególnych etykiet związanych z marką.

PRAWA DO UDZIELANIA LICENCJI

Hirschvogel Holding GmbH pragnie przedstawić Państwu innowacyjną stronę internetową zawierającą stosowne informacje. Mamy nadzieję, iż spełnimy Państwa oczekiwania. Na wszelki wypadek pragniemy jednak zaznaczyć, że znajdująca się na tej stronie własność intelektualna, w tym patenty, znaki towarowe i prawa autorskie, jest chroniona prawem. W ramach niniejszej strony internetowej nie udziela się żadnej licencji do korzystania z własności intelektualnej spółek Hirschvogel Holding GmbH. Bez pisemnej zgody Hirschvogel Holding GmbH nie zezwala na kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie i udostępnianie oraz każde inne użycie.

Nota prawna/Zastrzenżenia prawne w wiadomości email

Hirschvogel Group:

Hirschvogel Holding GmbH, Sitz Denklingen,
Amtsgericht Augsburg HRB 3319
Geschäftsführer: Jörg Rückauf, Walter Bauer, Dr. Dirk Landgrebe

Hirschvogel Umformtechnik GmbH, Sitz Denklingen,
Amtsgericht Augsburg HRB 23817
Geschäftsführer: Jörg Rückauf, Walter Bauer, Dr. Dirk Landgrebe

Hirschvogel Komponenten GmbH, Sitz Schongau,
Amtsgericht München HRB 129106
Geschäftsführer: Jörg Rückauf, Walter Bauer, Dr. Dirk Landgrebe

Hirschvogel Eisenach GmbH, Marksuhl, Sitz Gerstungen,
Amtsgericht Jena HRB 400849
Geschäftsführer: Jörg Rückauf, Walter Bauer, Dr. Dirk Landgrebe

Hirschvogel Aluminium GmbH, Sitz Gerstungen,
Amtsgericht Jena HRB 404672
Geschäftsführer: Jörg Rückauf, Walter Bauer, Dr. Dirk Landgrebe

Hirschvogel E-Solutions GmbH, Sitz Kaufbeuren,
Amtsgericht Kempten HRB 15604
Geschäftsführer: Michael Schleich

Hirschvogel Automotive Components (Pinghu) Co., Ltd.
德西福格汽车配件(平湖)有限公司
总经理:李劲宏
CEO: Dr. Jinhong Li

Hirschvogel Components India Pvt. Ltd.
CEO: Sahil Jain

Hirschvogel Components Poland Sp. z o.o.,
Sad Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy,
Krajowego Rejestru Sadowego, Numer KRS: 0000236805
General Manager/Prezes Zarządu: Rafal Wolany

Hirschvogel Incorporated
President/CEO: Kurt Kushner

Hirschvogel Components Mexico S.A de C.V.
President/CEO: Nico Schuetz (interim)

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail sind nicht gestattet.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error), please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.

此邮件可能包含保密信息。若您不是此邮件正确的收件人(或误收到此邮件),请立即通知发件人,并销毁此邮件。严厉禁止对此邮件内容的任何未授权复制、泄露或转发。

Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub prawnie chronione. Jeśli nie jesteście Państwo zamierzonym adresatem tej wiadomości (lub otrzymaliście ją Państwo przez pomyłkę), prosimy o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i natychmiastowe jej usunięcie. Jakiekolwiek kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie treści zawartych w tej wiadomości jest surowo zabronione.