Rozwój - innowacyjne pomysły dla procesów technologicznych i części

W Hirschvogel Automotive Group wyróżniamy rozwój procesu i rozwój części. Nad rozwojem procesu pracuje dział Badań i Rozwoju, obejmujący podstawowy rozwój procesów produkcyjnych i technologicznych, które można wdrożyć w perspektywie średnio- i długoterminowej. Dział Rozwoju Produktu współpracuje z odbiorcami w ramach prowadzonych równocześnie procesów technologicznych projektowania części zgodnie z wymaganiami produkcyjnymi.