Skip to main content

Procesy produkcyjne

Najlepsze okazje - Kucie na gorąco

Najważniejszym parametrem procesu kucia jest początkowa temperatura sztabki. Przy kuciu na gorąco, sztabki podgrzewa się do temperatury, w której w czasie kucia zachodzą procesy rekrystalizacji. Dlatego materiał w czasie kucia nie jest poddawany umacnianiu zgniotowemu, co zapewnia prawie nieograniczone możliwości formowania.
Wykonane ze stali materiały podgrzewa się zazwyczaj do temperatury początkowej rzędu ok. 1.200°C. Hirschvogel prowadzi proces kucia w matrycach zamkniętych, w ramach którego matryce tworzą pożądany obrys elementu w kilku etapach.


Chłodna precyzja - Kucie na zimno

Kucie na zimno to proces, w którym sztabki się nie podgrzewa, a proces kucia odbywa się w temperaturze pokojowej. Jako, że nie dochodzi do skurczu ani tworzenia się zgorzeliny, kute na zimno elementy mają precyzyjniejszy kształt i wymiary niż porównywalne części kute na gorąco. Jednak wybór materiałów i geometrii jest bardziej ograniczony niż w przypadku kucia na gorąco. Z tego powodu kucie na zimno jest odpowiednie dla wałów napędowych o minimalnych tolerancjach obróbki.


Najlepsze połączenie obydwu metod - kucie na ciepło

W trakcie kucia na ciepło stal poddawana jest obróbce w temperaturze od 700 °C do 950 °C. Wytrzymałość plastyczna jest niższa niż w przypadku kucia na zimno. Zgorzelina i odkształcenia są mniejsze niż przy kuciu na gorąco. Z tego powodu kucie na ciepło daje większe możliwości kształtowania z wyższą precyzją.


Idealnie dopasowane rozwiązanie - połączenie procesów

Łącząc różne procesy kucia można uzyskać z każdej technologii konkretne korzyści. Dlatego wytwarzając daną część można połączyć ze sobą dobrą formowalność, jaką zapewnia kucie na gorąco, z wysoką precyzją kucia na zimno.


Lekkie odkuwki aluminiowe

Kucie aluminium ma gorąco zasadniczo odpowiada kuciu stali w matrycach zamkniętych. Proces przebiega w temperaturze około 500°C. Wycięte z aluminiowych profili ciągnionych lub odlewanych, sztabki podgrzewane są głównie w zsynchronizowanych piecach do pracy ciągłej. Po formowaniu wstępnym zapewniającym odpowiedni rozkład materiału, części wykuwa się w matrycy wstępnej i wykańczającej. Następnie usuwa się zalewki. Kute aluminium uzyskuje maksymalną wytrzymałość wraz z doskonałą ciągliwością i uznawane jest za doskonały materiał dla redukcji ciężaru części.