Skip to main content

Okrawanie termiczne i elektrochemiczne

 • ECM
 • TEM

Szczególne cechy

 • Bez przenoszenia sił mechanicznych
 • Właściwości tworzywa pozostają niezmienione
 • Bez zależnego od procesu zużycia narzędzi
 • Możliwe zastosowanie przy wymagających tworzywach
 • Trudno dostępne kontury wewnętrzne możliwe do okrojenia

Zgrzewanie tarciowe

 • Różne spawalne materiały
 • Możliwość zespawania różnych zestawień tworzyw
 • Bez potrzeby dodatkowego spawania
 • Krótkie czasy taktowania
 • Niewielki stopień odkształceń

Zgrzewanie laserowe

 • Zgrzewanie poprzez przewodzenie ciepła
 • Laserowe spawanie z wtopieniem głębokim

Szczególne cechy

 • Bardzo wąski szew
 • Minimalny stopień odkształceń
 • Bez działania siły na obrabiany przedmiot
 • Bez potrzeby dodatkowego spawania

Znakowanie laserowe / Powlekanie / Lakierowanie / Eloksacja

 • Lakierowanie UV
 • Różne powłoki
 • Eloksacja
 • Znakowanie laserowe

Szczególne cechy

 • Niski stopień nagrzewania obrabianego przedmiotu
 • Niski czas taktowania
 • Odporność na korozję i zadrapania

Montaż

Montaż różnych komponentów

 • Śruby
 • Pierścienie
 • Łożyska
 • Czujniki
 • Zespórki

Szczególne cechy

 • Komponenty dostarczane są w stanie gotowym do montażu
 • W razie potrzeby w stanie w pełni zautomatyzowanym w połączeniu z 100 % kontrolą i badaniem funkcji