Skip to main content

Badanie nieniszczące (wyciąg)

 • 6-osiowy pomiar powierzchni i konturów
 • Skanowanie 3 D
 • Badanie skrętu
 • Szum Barkhausena
 • Analiza Fouriera
 • Badanie prądami wirowymi
 • Badanie szczelności
 • Analiza czystości

Badanie niszczące (wyciąg)

 • Spektometr wyładowania jarzeniowego
 • Dynamiczne badanie elementów konstrukcyjnych
 • Badanie ciśnienia rozrywającego
 • Badanie w mgle solnej
 • Metalografia