Duże zaangażowanie w sprawy społeczne

W miejscach, w których zlokalizowane są nasze zakłady, od wielu lat wspieramy lokalne projekty związane ze sportem, działalnością kulturalno-społeczną, szkolnictwem i edukacją. Oferujemy naszym pracownikom zajęcia w ramach spędzania wolnego czasu.
Wspieramy też kilka instytucji lokalnych, którym przekazujemy dochody z koncertów charytatywnych lub środki uzyskane poprzez rezygnacje z prezentów świątecznych dla naszych partnerów handlowych.