Skip to main content

Duże zaangażowanie w sprawy społeczne

W miejscach, w których zlokalizowane są nasze zakłady, od wielu lat wspieramy lokalne projekty związane ze sportem, działalnością kulturalno-społeczną, szkolnictwem i edukacją. Oferujemy naszym pracownikom zajęcia w ramach spędzania wolnego czasu.

Dodatkowo, Fundacja Franka Hirschvogela wspiera dzieci i młodzież w szkołach i na praktykach zawodowych w regionach otaczających fabryki Hirschvogel. Fundacja finansuje również projekty i działania z zakresu nauki i badań w kolegiach oraz uniwersytetach. Wszystkie te inicjatywy wspomagają młodych w przygotowaniach na wyzwania przyszłości, a jednocześnie oferują im umiejętności pozwalające na uczestniczenie w ich kształtowaniu. W końcu wysoko wykwalifikowani młodzi ludzie są najlepszą inwestycją w przyszłość.