Zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska

Naszym celem jest zrównoważona ochrona środowiska naturalnego z uwzględnieniem wymogów ekonomicznych i ekologicznych. W ramach prowadzonej działalności największą uwagę przywiązujemy do jak najlepszego wykorzystania zasobów naturalnych i ochrony środowiska. Dowodem naszego zaangażowania jest certyfikacja systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z międzynarodową normą DIN EN ISO 14001.