Odpowiedzialne działania

Stosując wewnętrzny Kodeks Postępowania, Hirschvogel Automotive Group gwarantuje przestrzeganie obowiązującego prawa, przepisów i umów, z uwzględnieniem wszelkich zmian w przepisach. Grupa Hirschvogel działa zgodnie z zakresami etycznymi, zawartymi również w „Naszej misji”, Przestrzega zasad uczciwej konkurencji, przepisów ochrony środowiska oraz praw człowieka. Kodeks Postępowania ma za cel zagwarantowanie wzajemnego szacunku i uczciwości we wszystkich oddziałach Grupy na całym świecie i stanowi podstawę naszych działań wewnętrznych i zewnętrznych. Wyznacza on międzynarodowej grupie Hirschvogel Automotive Group zasady postępowania w zakresie odpowiedzialności społecznej.