Skip to main content

ŚRODOWISKOWE ZARZĄDZANIE SPOŁECZNE – SZS

Jako firma rodzinna myślimy długofalowo i opowiadamy się za zrównoważonymi, odpowiedzialnymi praktykami biznesowymi, aby tworzyć pozytywną wartość dodaną dla naszej firmy, naszych partnerów biznesowych i społeczeństwa – ekologicznie, społecznie i ekonomicznie.

Aby to osiągnąć, nie tylko przestrzegamy przepisów, ale także dajemy dobry przykład we wszystkich naszych zakładach i w całym łańcuchu tworzenia wartości.

Na ścieżce Hirschvogel do zrównoważonego rozwoju opracowano następujące główne obszary działania:

 

  • Wzmocnienie bezpieczeństwa i higieny pracy

  • Dekarbonizacja całego łańcucha tworzenia wartości

  • Zwiększenie wykorzystania materiałów i zasobów

  • Wspieranie i awansowanie pracowników

  • Projektowanie zrównoważonych produktów i technologii produkcji

  • Raportowanie

  • Przestrzeganie obowiązków należytej staranności

Pięć z tematów wynika z analizy istotności i zostały zidentyfikowane za pomocą ankiety wśród interesariuszy.

Ponadto istnieje główny obszar działania „Przestrzeganie obowiązków należytej staranności”, który zyskuje na znaczeniu wraz z Niemiecką Ustawą o Łańcuchu Dostaw (LkSG) i przyszłym prawodawstwem europejskim.

Przyjmujemy również profesjonalne, przejrzyste podejście do raportowania.

Nasze główne obszary działania są zgodne z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju.

W odpowiednim czasie opublikujemy na tej stronie Raport Zrównoważonego Rozwoju Hirschvogel.