Historia Grupy Hirschvogel Automotive Group - Najważniejsze wydarzenia w historii firmy

2017

Budowa nowej fabryki oraz rozpoczęcie produkcji w San Juan del Río w Meksyku; ukończenie budowy nowej hali produkcyjnej Hirschvogel Automotive Components (Pinghu) Co., Ltd. w Chinach; zwiększenie obszaru obróbki skrawaniem w Hirschvogel Incorporated w USA poprzez budowę nowego obiektu; rozpoczęcie budowy hali nr 2 w Hirschvogel Components Poland Sp. z o.o.; 10-lecie istnienia Fundacji im. Franka Hirschvogla.


Rok 2016

Przeprowadzka Hirschvogel Components India Pvt. Ltd. z Ranjangaon do Sanaswadi i poszerzenie nowego zakładu; Poszerzenie Hirschvogel Komponenten GmbH poprzez budowę hali 8; Założenie Hirschvogel Components Mexico S.A. de C.V.; Jubileusz 25-lecia Hirschvogel Eisenach GmbH; Rocznica 10-lecia Hirschvogel Automotive Components (Pinghu) Co., Ltd.; Rozpoczęcie nowego zakresu działalności
Hirschvogel Tech Solutions. Wraz ze sprzedażą wielkości 1.011 miliardów euro, granica miliarda euro została po raz pierwszy przekroczona.


Rok 2015

Instalacja pierwszej 2 000 tonowej prasy na zimno z serwonapędem bezpośrednim w nowej hali 16 w Denklingen; Poszerzenie Hirschvogel Komponenten GmbH w Denklingen poprzez budowę hali 7; 25 lat obróbki skrawaniem i jubileusz 15-lecia Hirschvogel Komponenten GmbH.


Rok 2014

Obroty Hirschvogel Automotive Group po raz pierwszy przekroczyły granicę 800 milionów euro; Budowa nowego zakładu Hirschvogel Components India; Uroczyste otwarcie nowego budynku socjalnego w Marksuhl; Poszerzenie Hirschvogel Umformtechnik GmbH w Denklingen poprzez budowę hali 16.


Rok 2013

Firma Hirschvogel z dumą patrzy na swoją 75-letnią historię i obchodzi tę rocznicę wraz z zaproszonymi gośćmi i pracownikami, jak również z każdym, kto w ramach Dni otwartych miał ohcote przybyć. 14 czerwca w wieku 94 lat umiera udziałowiec Grupy, Emma Hirschvogel. 25. rocznica Hirschvogel Incorporated


Rok 2012

W styczniu stanowisko Wiceprezesa Holdingu obejmują Frank M. Anisits, Dr. Thomas Brücher oraz Dr. Alfons Hätscher. Grupa nabywa udziały w indyjskiej spółce joint venture i zmienia nazwę należącej teraz w 100 % do grupy spółki na „Hirschvogel Components India Pvt. Ltd.”


Rok 2011

Członkiem Zarządu Holdingu zostaje Frank M. Anisits. 20. rocznica działalności spółki Hirschvogel Eisenach GmbH. Przejęcie udziałów w spółce joint venture w Polsce - teraz będąca w 100 % posiadaniu Grupy spółka otrzymuje nazwę „Hirschvogel Components Poland Sp. z o.o.”. W celu zwiększenia zdolności produkcyjnych w Chinach powstaje trzecia hala. Roczna sprzedaż Hirschvogel Automotive Group, przy zatrudnieniu wynoszącym 3.500 osób, osiąga wartość około 760 mln Euro.


Rok 2010

3 lipca ma miejsce nieoczekiwana śmierć większościowego udziałowca oraz CEO Grupy, Dr. Manfreda Hirschvogela. Powstaje Komisja Doradcza. Josef X. Baumeister i Dr. Dirk Landgrebe przejmują kierownictwo nad Holdingiem. Sprzedaż całkowita Grupy wynosi około 600 mln Euro przy zatrudnieniu prawie 3.000 osób.


Rok 2009

Powstaje spółka Hirschvogel Holding GmbH działająca w charakterze spółki macierzystej wszystkich zakładów Hirschvogel. Z japońską spółką Kotani powstaje w Polsce joint venture o nazwie Hirschvogel Kotani Poland Sp. z o.o.


Rok 2008

90. urodziny Emmy Hirschvogel. Budowa nowego Centrum Szkoleniowego w Denklingen. MAHLE i Hirschvogel przejmują udziały w spółce joint venture Forjas Brasileiras i tworzą MAHLE HIRSCHVOGEL FORJAS S.A. Utworzenie we współpracy z Kalyani Thermal Systems Ltd. spółki joint venture o nazwie Hirschvogel Kalyani India Pvt. Ltd. w Indiach.


Rok 2007

Założenie fundacji Frank Hirschvogel Foundation mającej gwarantować długoterminowe istnienie przedsiębiorstwa rodzinnego, następuje restrukturyzacja udziałowców. Rozbudowa zakładu Hirschvogel Eisenach GmbH poprzez budowę Hali nr 4


Rok 2006

Powstaje spółka z udziałem pracowników o nazwie „Hirschvogel Mitarbeiterbeteiligung GmbH”.


Rok 2005

W zakładach Hirschvogel Umformtechnik GmbH następuje uruchomienie w pełni zautomatyzowanej prasy do kucia na zimno o nacisku 25.000 kN. Rozwiązanie spółki joint venture w Chinach i założenie spółki zależnej ze 100 % udziałem Grupy o nazwie Hirschvogel Automotive Components (Pinghu) Co., Ltd. oraz budowa nowego zakładu. Budowa nowej hali w zakładach Hirschvogel Incorporated dla działu obróbki. Wdrożenie technologii kształtowania obrotowego w zakładach Denklingen.


Rok 2002

Reorganizacja Hirschvogel Umformtechnik GmbH, w ramach której wprowadzona zostaje nowa struktura przychodu oraz nabycie nowego budynku biurowego. Po raz pierwszy wartość sprzedaży przekracza 250 mln Euro.


Rok 2001

Powstanie w Chinach spółki joint venture we współpracy z tajwańskim partnerem, Chian Hsing Forging. Budowa Hali nr 15 w zakładach Denklingen do produkcji przegubów homokinetycznych przy zastosowaniu zoptymalizowanego, systemu powiązanego płynięcia materiału. Karl Schuster (wieloletni Dyrektor Wykonawczy ds. Produkcji) mówi: „Za każdym razem, gdy budujemy nową halę, zawsze wydaje nam się, że poczyniliśmy właściwe kroki na kolejne lata i nigdy nie będziemy już się musieli rozbudowywać.”


Rok 2000

W nowym zakładzie w Marksuhl powstaje spółka Hirschvogel Aluminium GmbH produkująca części z aluminium.


Rok 1999

Wydział obróbki maszynowej zostaje przeniesiony z Denklingen do nowo wybudowanego obiektu w miejscowości Schongau, w związku z czym powstaje niezależna spółka o nazwie Hirschvogel Komponenten GmbH. Nabycie udziałów w trzeciej największej kuźni w Brazylii, Forjas Brasileiras. Budowa Hali nr 13 w Denklingen


Rok 1996

Przeprowadzka Hirschvogel Eisenach GmbH do nowego zakładu w Marksuhl. Oddanie do użytku Hali nr 12 w Denklingen. Dr. Manfred Hirschvogel stwierdza: „W tej hali po raz pierwszy zaplanowano nowe procesy technologiczne - tutaj wytwarzane będą wyroby kute w ramach jednego ciągu technologicznego, poczynając od dostawy prętów stalowych do gotowych do wysyłki komponentów.”


Rok 1993

Przejęcie maszyn i linii produkcyjnych firmy VW po zamknięciu wydziału kucia na zimno w miejscowości Wolfsburg.


Rok 1991

Przejęcie wydziału kucia po byłych zakładach Wartburg-Werke powstaje spółka zależna o nazwie Hirschvogel Eisenach GmbH. Utworzenie Centrum Szkoleniowego w centrum miejscowości Denklingen.


Rok 1988

50. rocznica istnienia. Po raz pierwszy w historii sprzedaż przekracza poziom 100 mln marek niemieckich. Pierwsza otwarta za granicą, w miejscowości Columbus w stanie Ohio, spółka zależna o nazwie Hirschvogel Incorporated rozpoczyna proces międzynarodowej ekspansji. Zakład produkuje części w technologii kucia na zimno na rynek amerykański.


Rok 1981

Hirschvogel KG zmienia nazwę na Hirschvogel Umformtechnik GmbH a Kierownikami Wykonawczymi zostają Willy i Dr. Manfred Hirschvogel. Wdrożenie dodatkowego procesu kucia na ciepło. Dr. Manfred Hirschvogel mówi: „Jako jedna z niewielu firm wprowadziliśmy na skalę przemysłową nowy proces wytłaczania sztabek (extrusion) na ciepło.”


Lata 1971/1972

Przedsiębiorstwo zmienia nazwę z OHG na Hirschvogel KG a generalnymi udziałowcami stają się Anton, Willy i Emma Hirschvogel. Budowa Hali nr 2 (kucie na gorąco) i Hali nr 3 (obróbka cieplna i zapewnienie jakości) w nowym zakładzie w Denklingen. Przeniesienie prasy do kucia z centrum Denklingen do nowego obiektu.


Rok 1963

Budowa nowej hali poza granicami Denklingen, na terenie dzisiejszego zakładu w pobliżu drogi B17. Był to pierwszy obiekt utworzony na terenach wiejskich, stworzony tutaj w celu uniknięcia emisji hałasu i zapewnienia miejsca dla dalszej rozbudowy. Emma i Willy Hirschvogel w ramach systemu zabezpieczenia emerytalnego dla pracowników tworzą fundusz emerytalny.


Lata 1945 - 1950

Częściowy demontaż maszyn po drugiej wojnie światowej. Żmudny proces odbudowy. Kucie części  dla maszyn rolniczych oraz młotków i dłut.


Rok 1938

Inżynier Willy Hirschvogel wraz ze swoimi braćmi, Antonem i Hansem, otwierają kuźnię przemysłową o nazwie „Hammerwerk Hirschvogel OHG”. Pierwsza kuźniarka to używany młot spadowy deskowy. Zatrudniający 5 osób zakład osiąga sprzedaż na poziomie 26.000 Reichsmark.