Pracujące ze stałą prędkością połączenie z przekładniami Hirtha

Pracujące ze stałą prędkością połączenie z przekładniami Hirtha

Obudowa Rzeppa z przekładniami Hirtha

Połączenia kulowe to zewnętrzne połączenia wałów pracujących ze stałą prędkością, umożliwiające uzyskanie dużego kąta zginania podczas homokinetycznego przenoszenia momentu obrotowego. W konwencjonalnych rozwiązaniach, moment obrotowy jest przenoszony poprzez zęby, na piastę koła. W przypadku stosowania obudowy Rzeppa z przekładniami Hirtha, funkcję tę pełni kuta na zimno, płaska przekładnia. Dzięki utwardzaniu naprężeniowemu, zęby przekładni Hirtha nie wymagają utwardzania, co obniża koszty produkcji, zmniejsza wagę systemu i skraca tor montażowy. W przypadku produkcji takich przekładni na drodze obróbki maszynowej, koszt całego procesu byłby znacznie większy.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Obszar zastosowań

  • Układ napędowy
  • Wał pracujący ze stałą prędkością

Materiał

Stal utwardzana indukcyjnie

Proces produkcyjny

  • Kucie w podwyższonej temperaturze
  • Zimna kalibracja

Charakterystyka

  • Gotowe do montażu, kute przekładnie Hirtha o mniejszej wadze i krótszym torze montażowym
  • Praktycznie ostateczny kształt wewnętrzny
  • Przekładnie Hirtha można stosować bez dodatkowej obróbki termicznej