Pracujące ze stałą prędkością połączenie z przekładniami Hirtha

Połączenia kulowe to zewnętrzne połączenia wałów pracujących ze stałą prędkością, umożliwiające uzyskanie dużego kąta zginania podczas homokinetycznego przenoszenia momentu obrotowego. W konwencjonalnych rozwiązaniach, moment obrotowy jest przenoszony poprzez zęby, na piastę koła. W przypadku stosowania obudowy Rzeppa z przekładniami Hirtha, funkcję tę pełni kuta na zimno, płaska przekładnia. Dzięki utwardzaniu naprężeniowemu, zęby przekładni Hirtha nie wymagają utwardzania, co obniża koszty produkcji, zmniejsza wagę systemu i skraca tor montażowy. W przypadku produkcji takich przekładni na drodze obróbki maszynowej, koszt całego procesu byłby znacznie większy.

 

Specyfikacje techniczne

Obszar zastosowań Układ napędowy, wał pracujący ze stałą prędkością
Materiał Stal utwardzana indukcyjnie
Proces produkcyjny Kucie w podwyższonej temperaturze, zimna kalibracja
Charakterystyka Gotowe do montażu, kute przekładnie Hirtha o mniejszej wadze i krótszym torze montażowym, praktycznie ostateczny kształt wewnętrzny, przekładnie Hirtha można stosować bez dodatkowej obróbki termicznej