Adapter chłodzący

W adapterze chłodzącym mierzony jest poziom mocznika w układzie czyszczącym układ wydechowy. Wskutek obecności naprężeń korozyjnych stosowana jest stal nierdzewna. Ponieważ dominujący charakter mają niewielkie obciążenia mechaniczne, możliwe jest wykorzystanie ekonomicznej stali ferrytycznej o niskiej zawartości niklu. Element jest kuty w wysokiej temperaturze, obrabiany mechanicznie, spawany z blachą metalową.

 

Specyfikacje techniczne

Obszar zastosowań Silnik, układ wydechowy
Materiał Ferrytyczna stal nierdzewna
Proces produkcyjny Kucie w wysokiej temperaturze, obróbka maszynowa, spawanie laserowe
Charakterystyka Ekonomiczna stal nierdzewna