Piasta z wytłaczanymi wypustami osiowymi

Zęby Hirtha to atrakcyjne elementy urządzeń. Przenoszą one duży moment bez konieczności stosowania obróbki cieplnej, mają niewielką masę i krótki tor montażowy. Są one ponadto elementami samocentrującymi, a dzięki naprężaniu wstępnemu są zabezpieczone przed odbojem nawet pod wpływem osiadania spowodowanego przeciążeniem. Dzięki kuciu, te elementy geometryczne można teraz dostarczać w postaci ekonomicznej i gotowej do montażu.

 

Specyfikacje techniczne

Obszar zastosowań Automatyczna skrzynia biegów
Materiał Stal utwardzana dyspersyjnie
Proces produkcyjny Kucie w wysokiej temperaturze, obróbka maszynowa, zimna kalibracja
Charakterystyka Drobny element hybrydowy z gotowymi do montażu, kutymi zębami Hirtha