Ochrona danych

Cieszymy się z Państwa zainteresowania firmą Hirschvogel Holding GmbH. Ochrona danych osobowych to dla nas bardzo ważny temat. Dlatego w niniejszej polityce prywatności chcielibyśmy szczegółowo przedstawić Państwu, w jaki sposób postępujemy z Państwa danymi osobowymi na stronie Hirschvogel.com (zwanej w dalszej części dokumentu: „stroną internetową”).

1. Automatyczne pobieranie i przechowywanie danych dostępu

Dokładamy wszelkich starań, aby na bieżąco udoskonalać ofertę na naszej stronie internetowej. W tym celu pobieramy oraz zapisujemy w sposób zautomatyzowany określone dane dostępu, w momencie otwarcia przez Państwa naszej strony internetowej.

Taki rekord danych składa się z następujących informacji:

  • Strona, na której znajdował się link do naszej strony internetowej,
  • Data i godzina otwarcia strony internetowej,
  • Czas przebywania na stronie internetowej,
  • Przekazana objętość danych,
  • Zanonimizowany adres IP pytającego komputera,
  • Opis typu oraz wersji używanej przeglądarki internetowej,
  • Zainstalowany system operacyjny oraz ustawiona rozdzielczość użytkownika.

 

Dane te analizowane są i przechowywane tymczasowo do wewnętrznych celów statystycznych oraz w celu technicznego administrowania strony internetowej; ponadto czasowe przechowywanie adresu IP użytkownika jest konieczne w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej na czas trwania sesji. Dane nie są przekazywane stronom trzecim, również wybiórczo. Dane zapisywane są oddzielnie od rekordu danych osobowych i w żadnym wypadku nie są łączone z Państwa danymi osobowymi, w związku z czym nie ma możliwości zidentyfikowania użytkownika.

Podstawę prawną tymczasowego przechowywania danych oraz logów stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane kasowane są w momencie, kiedy przestają być potrzebne do osiągnięcia celu ich gromadzenia. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia strony internetowej dane przestają być potrzebne w momencie, kiedy kończy się dana sesja. Bliższe informacje na ten temat znajdują się w punkcie 3.

2. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe gromadzone są przez nas tylko wówczas, jeżeli przekazali nam je Państwo dobrowolnie, np. w formularzu kontaktowym. Konkretnie może to nastąpić w następujących przypadkach:

a. Kontakt poprzez formularz kontaktowy lub drogą mailową

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami poprzez formularz kontaktowy lub drogą mailową, przekazane przez Państwa dane osobowe (adres e-mail, nazwisko, adres, telefon, przedmiot zapytania) są automatycznie zapisywane w celu obsługi Państwa zapytania lub w celu skontaktowania się. Dane wykorzystywane są wyłącznie w celu obsługi Państwa zapytania i w tym celu - oraz o ile to konieczne - przekazywane do jednej z należących do koncernu spółek wskazanych w stopce redakcyjnej. Dane nie są przekazywane do żadnych innych stron trzecich.

Jeżeli prześlą nam Państwo dokumenty rekrutacyjne poprzez formularz kontaktowy lub na inne, wskazane na stronie internetowej dane kontaktowe, to zawarte w nich dane osobowe wykorzystamy wyłącznie do celów procesu rekrutacji. Przetworzenie tych danych może nastąpić również drogą elektroniczną. Państwa odpowiednie dane przekażemy - jeżeli do konieczne - do jednej ze spółek należących do koncernu Hirschvogel Holding GmbH wskazanych w stopce redakcyjnej. Podstawę prawną przetwarzania danych przesłanych nam w formularzu kontaktowym lub drogą mailową stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli celem kontaktu mailowego jest zawarcie umowy, to dodatkową podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak długo jest to konieczne do osiągnięcia celu, w jakim dane zostały pobrane lub przez okres uregulowany inną podstawą ustawową. Po tym czasie następuje usunięcie danych. Bliższe informacje znajdą Państwo w punkcie 3.

b. Kontakt poprzez portal rekrutacyjny

W celu możliwie jak największego ułatwienia Państwu udziału w procesie rekrutacyjnym, mogą Państwo przesłać do nas dokumenty rekrutacyjne, z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapotrzebowanie na konkretne stanowisko, poprzez portal rekrutacyjny. Państwa dane przekazane poprzez portal rekrutacyjny gromadzone są i przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. W tym celu - o ile to konieczne - dane przekazywane są do jednej ze spółek należących do koncernu Hirschvogel Holding GmbH wskazanych w stopce redakcyjnej i udostępniane odpowiednim działom. Przed wysłaniem swojej aplikacji mogą Państwo postanowić, aby Państwa dane były gromadzone i przetwarzane wyłącznie w odniesieniu do stanowiska podanego w ogłoszeniu. Jeżeli wysyłają Państwo aplikację z własnej inicjatywy, Państwa dokumenty udostępniane będą tym działom w spółkach należących do koncernu Hirschvogel Holding GmbH wskazanych w stopce redakcyjnej, które mogłyby być zainteresowane Państwa aplikacją.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Przetwarzamy oraz przechowujemy Państwa dane przesłane poprzez portal rekrutacyjny na czas trwania procesu rekrutacji oraz - w przypadku, kiedy nie możemy Państwa uwzględnić w procesie - przez okres kolejnych sześciu miesięcy zgodnie z przepisami ustawowymi. Wraz z upływem tego czasu dokumenty rekrutacyjne, np. życiorys oraz świadectwa, zostają wykasowane w sposób trwały, a Państwa dane osobowe zostają anonimizowane.

W każdej chwili mogą Państwo wycofać dostęp do swojej aplikacji. Wówczas Państwa dane zostaną usunięte lub zanonimizowane, zgodnie z powyższymi przepisami ustawowymi.

c. Pliki cookie - Google Analytics

W celu zoptymalizowania jakości naszej strony internetowej wykorzystujemy Google Analytics, usługę analizy strony internetowej oferowaną przez firmę Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki „cookie“, czyli pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiające analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Tworzone przez pliki cookie informacje na temat korzystania przez Państwa ze tej strony internetowej przekazywane są z reguły na serwer Google w USA i na nim zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej Państwa adres IP zostaje jednak najpierw skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przekazywany jest pełen adres IP i dopiero tam skracany. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest przechowywany razem z innymi danymi użytkowników. Dlatego też nie ma możliwości przyporządkowania danych do użytkownika otwierającego stronę.

W przypadku otwarcia naszej strony internetowej użytkownik zostaje poinformowany o stosowaniu plików cookie do celów analitycznych i poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie wykorzystanych w związku z tym danych osobowych. Jednocześnie zostaje poinformowany o niniejszej polityce prywatności.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych z użyciem plików cookie do celów analitycznych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Mogą Państwo nie dopuścić do zapisania plików cookie stosując odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu swojej przeglądarki; informujemy jednak, że w takim przypadku możliwe jest, że nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo nie dopuścić do rejestrowania danych wygenerowanych przez plik cookie dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) oraz do przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu danych przez Google Analytics klikając na poniższy link. Generowany jest wówczas plik cookie Opt-Out, który nie dopuści w przyszłości do zarejestrowania Państwa danych podczas odwiedzenia tej strony internetowej: Dezaktywuj Google Analytics

Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania oraz ochrony danych znajdą Państwo na stronie http://www.google.com/analytics/terms/pl.html  lub https://www.google.de/intl/pl/policies/. Informujemy, że na tej stronie rozszerzono Google Analytics o kod „anonymizeIp“, w celu umożliwienia zanonimizowanego rejestrowania adresów IP (tzw. IP-Masking).

d. Wykorzystanie YouTube

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty YouTube, internetowego wideoportalu umożliwiającego bezpłatne wstawianie, oglądanie, ocenianie oraz komentowanie wideoklipów.

Operatorem YouTube jest spółka YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną spółki Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Przy każdym otworzeniu jednej ze poszczególnych stron niniejszej strony internetowej, na której zintegrowano wideo z YouTube, przeglądarka internetowa w Państwa systemie komputerowym zostanie automatycznie zmuszona przez poszczególne komponenty YouTube do pobrania z YouTube odpowiedniego komponentu YouTube. Szczegółowe informacje dotyczące YouTube znajdą Państwo na stronie https://www.youtube.com/yt/about/pl. W ramach tego procesu technicznego YouTube oraz Google uzyskują informację o tym, jaką konkretną podstronę naszej strony internetowej Państwo odwiedzają.

Jeżeli są Państwo równocześnie zalogowani na YouTube, to po otwarciu podstrony zawierającej wideo z YouTube, YouTube rozpoznaje, jaką konkretną podstronę naszej strony internetowej Państwo odwiedzają. Informacje te są zbierane przez YouTube oraz Google i przyporządkowywane do Państwa konta na YouTube.

YouTube oraz Google otrzymują poprzez komponent YouTube informację o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową, zawsze wówczas, jeżeli w momencie odwiedzenia naszej strony internetowej są Państwo równocześnie zalogowani na YouTube; odbywa się to niezależnie od tego, czy klikną Państwo na wideo z YouTube czy nie.

W przypadku otwarcia poszczególnych stron naszej strony internetowej użytkownik zostaje poinformowany o umieszczeniu i stosowaniu YouTube i poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie wykorzystanych w związku z tym danych osobowych. Jednocześnie zostaje poinformowany o niniejszej polityce prywatności.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych z użyciem plików cookie do celów analitycznych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Mogą Państwo zapobiec przedstawionemu powyżej przesyłaniu danych do YouTube wylogowując się przed otwarciem naszej strony internetowej ze swojego konta na YouTube.

Opublikowana przez YouTube polityka prywatności, z którą można zapoznać się na stronie https://www.google.de/intl/pl/policies/privacy/, przestawia zasady pobierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych przez YouTube oraz Google.

3. Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą

Przejrzyste oraz zgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych to dla nas ważny temat. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe, to traktowani są Państwo jako osoby, których dane dotyczą w rozumieniu RODO i przysługują Państwu w stosunku do administratora danych następujące prawa:

a. Prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania

Mogą Państwo zażądać informacji o tym, czy dane osobowe, które Państwa dotyczą, są przez nas przetwarzane, a jeżeli tak jest, żądać podania celu przetwarzania, odbiorcy, pochodzenia danych, planowanego czasu przechowywania danych lub jego kryteriów oraz związanych z tym praw osoby, której dane dotyczą (sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, cofnięcie zgody na przetwarzanie, wniesienie sprzeciwu). Ponadto przysługuje Państwu prawo żądania informacji o tym, czy dotyczące Państwa dane osobowe przesyłane są do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych. W związku z powyższym mogą Państwo zażądać informacji na temat stosownych gwarancji związanych z przesyłaniem danych zgodnie z art. 46 RODO.

Jeżeli przetwarzane przez nas dane osobowe, które dotyczą Państwa, są nieprawidłowe lub niekompletne, przysługuje Państwu prawo do ich sprostowania i/lub uzupełnienia.

b. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, ich usunięcia oraz uzyskania informacji

Mogą Państwo zażądać niezwłocznego ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; albo jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; lub jeżeli administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, albo jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO, do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

W przypadku zaistnienia przesłanek ustawowych mogą Państwo ponadto zażądać niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, w szczególności, jeżeli cofnęli Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych lub jeżeli dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, albo jeżeli zachodzi jedna z przesłanek wymienionych w art. 17 RODO.

Jeżeli dochodzili Państwo od nas prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, to jesteśmy zobowiązani do poinformowania wszystkich odbiorców, którym ujawniliśmy dotyczące Państwa dane osobowe, o tym sprostowaniu lub usunięciu danych, czy też o ograniczeniu ich przetwarzania, chyba, że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Mają Państwo prawo żądania od nas informacji o tych odbiorcach.

c. Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące Państwa dane osobowe. Ponadto mają Państwo prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony administratora i zostanie to zrealizowane bezpośrednio przez nas, o ile będzie to technicznie możliwe. Powyższe nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

d. Prawo do sprzeciwu i cofnięcia zgody na przetwarzanie

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. W takim przypadku nie wolno nam już przetwarzać dotyczących Państwa danych osobowych, chyba, że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Ponadto mają Państwo prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie nie wolno nam już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

4. Administrator danych oraz inspektor ochrony danych

Pełnomocnik ds. Ochrony danych firmy:

Hirschvogel Holding GmbH
Dr.-Manfred-Hirschvogel-Straße 6
D-86920 Denklingen
Niemcy
Telefon +49 8243 291-0
E-Mail: hhg(a /mailpro).tect> t)hirschvogel.com 
Strona internetowa: www.hirschvogel.com 

W przypadku wszelkich pytań lub sugestii związanych z ochroną danych - w szczególności w związku z dochodzeniem Państwa praw zgodnie z punktem 3 - mogą się Państwo w każdym momencie zwrócić do naszego inspektora ochrony danych:

Pełnomocnik ds. Ochrony danych firmy Hirschvogel Holding GmbH

Dr.-Manfred-Hirschvogel-Straße 6
86920 Denklingen
Niemcy
E-Mail: data.protection.officer(a /mailpro).tect> t)hirschvogel.com 
Strona internetowa: www.hirschvogel.com

5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

Organu nadzorczego:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 27
91522 Ansbach
Germany
Telefon: 0951/53-1300
E-Mail: poststelle(a /mailpro).tect> t)lda.bayern.de
Strona internetowa: www.lda.bayern.de