Możliwości dla studentów

Hirschvogel oferuje szereg atrakcyjnych możliwości dla studentów.
Przykładowo:

  • przynajmniej trzymiesięczne praktyki studenckie
  • pisanie pracy dyplomowej lub magisterskiej w Hirschvogel z możliwością wyboru spośród szeregu tematów i pod nadzorem doświadczonych i kompetentnych opiekunów

 

Ofertę opisano w sposób bardziej szczegółowy na stronie internetowej w wersji niemieckiej.