Dlaczego Hirschvogel? Korzyści mówią same za siebie.

  • Z około 5000 pracowników i dziewięcioma zakładami na świecie, Hirschvogel Automotive Group jest jednym z największych dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego w zakresie kucia i obróbki maszynowej.
  • Pracownicy doceniają naszą kulturę korporacyjną oraz przyjazną atmosferę pracy, co pozwala im się mocno identyfikować z firmą. Jednym z dowodów skuteczności naszej polityki kadrowej jest niska rotacja pracowników.
  • Nasze wzajemne relacje cechuje zaufanie, tolerancja, szacunek i odpowiedzialność. System wynagrodzeń oparty o sukces i wydajność daje ponadprzeciętną motywację.
  • Pracownicy Hirschvogel są optymalnie wspierani w swoim rozwoju zawodowym i osobistym. Dlatego w ramach odpowiednio opracowanych szkoleń każdy pracownik ma możliwość doskonalenia swoich kompetencji.

Informacje z wewnątrz firmy

Szymon Kosieniak
Hirschvogel Components Poland,
Manager ds. Jakości

Po ukończeniu studiów dość długo szukałem miejsca pracy najbardziej odpowiadającego moim zainteresowaniom oraz umiejętnościom. Hirschvogel Components Poland był jednym z kolejnych wyborów. Pracę na stanowisku Specjalista ds. Jakości rozpocząłem z pewną obawą, gdyż poprzednie firmy nie spełniły w pełni moich oczekiwań. Hirschvogel okazał się jednak strzałem w dziesiątkę. Zostałem zatrudniony zaraz po utworzeniu polskiej lokalizacji, dzięki czemu miałem możliwość nie tylko obserwowania, ale i wzięcia czynnego udziału w rozwoju firmy. Ten początkowy okres był dla mnie sprawdzianem umiejętności. Moim zadaniem było ustanowienie i wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami branży automotive, standardami grupy Hirschvogel oraz oczywiście wymaganiami naszych klientów, co stanowiło spore wyzwanie. Dzięki wsparciu wszystkich współpracowników, zarówno z Polski jak i z Niemiec myślę, że zakończyło się ono sukcesem. Zaangażowanie w rozwój firmy zaprocentowało – zostałem awansowany na stanowisko Managera ds. Jakości. Praca w grupie Hirschvogel daje mi satysfakcję i możliwość rozwoju zawodowego stawiając przede mną nowe wyzwania. Bardzo istotne jest dla mnie, że pomimo korporacyjnej już wielkości, Hirschvogel wciąż zachowuje atmosferę rodzinnej firmy. Już nie szukam swojego miejsca na rynku pracy, gdyż mam poczucie, że znalazłem je właśnie tutaj.


Marcin Rychlik
Hirschvogel Components Poland,
Starszy inżynier procesu

Moją przygodę z Hirschvogel rozpocząłem w 2010 roku jako Operator prasy do kucia. Tamtego czasu pracowało w firmie około dwudziestu ludzi. Później, w roku 2011 zostałem mianowany brygadzistą, a niecałe dwa lata później dostałem propozycję pracy w Dziale Inżynierii Produkcji. We wrześniu 2014 roku raz jeszcze otrzymałem awans-na szefa tego działu.
Z racji tego, że rozpocząłem moją pracę w roku 2010, brałem udział w rozwoju większości produktów kutych kiedyś, jak i obecnie produkowanch w fabryce. Dzięki temu, jak również wsparciu kolegów, miałem możliwość nauki i poszerzenia mojej wiedzy na temat kucia. Mój przykład pokazuje, że możemy osiągnąć każdy cel – wszystko, czego nam trzeba to chęci oraz zaangażowanie.
Ciągłe zmiany i wzrastające wymagania, jakie możemy obserwować w branży automotive, stale stawiają przed nami nowe cele i wyzwania. Miło jest wiedzieć, że pracuję nie tylko na sukces polskiej placówki, ale i całej Grupy.


Kai Ruge
Hirschvogel Incorporated,
Dyrektor ds. Technologii

w roku 1998 rozpoczął staż na kierunku mechanik narzędziowy w zakładzie Hirschvogel Umformtechnik GmbH w Denklingen, który ukończył w styczniu 2002 roku. Następnie pracował w dziale przeróbki narzędzi na stanowisku tokarza. Jesienią 2005 roku podjął szkolenie na stanowisku brygadzisty o specjalności wyroby metalowe. Dzięki wsparciu firmy, mógł podjąć drugą część studiów stacjonarnych i rok później, w listopadzie 2006 roku, zdał egzaminy. W lutym 2007 roku rozpoczął przygotowania do wyjazdu za granicę do zakładu Hirschvogel Automotive Components na południe od Szanghaju (Chiny). Tam odpowiadał za wdrożenie całego działu przeróbki narzędzi. Po powrocie w 2010 roku do Denklingen, podjął pracę na stanowisku brygadzisty na wydziale przygotowania narzędzi. Od września 2012 roku pracuje jako Kierownik ds. Technologicznych w zakładzie Hirschvogel Incorporated w USA, gdzie odpowiada za Rozwój Produktu i dział przeróbki narzędzi.

„Praca w Hirschvogel Automotive Group daje mi naprawdę wiele satysfakcji, ponieważ wykazujący zaangażowanie pracownicy mają szansę na rozwój osobisty i zawodowy. Panuje tu doskonała atmosfera pracy i zawsze można liczyć na wsparcie doświadczonych kolegów, nawet tych pracujących w innych zakładach Hirschvogel Group, co w połączeniu z nowoczesną infrastrukturą daje wspaniałe rezultaty.”


Tobias Kettner
Hirschvogel Holding GmbH,

Software Developer

„Jeszcze zanim rozpocząłem w 1997 roku staż na kierunku informatyka ze specjalnością rozwój aplikacji, w czasie letnich wakacji pracowałem w Hirschvogel w dziale IT. W tym okresie szybko doceniłem dobrą atmosferę pracy, jaka tam panowała, w szczególności w dziale IT. Po zakończeniu stażu, aby uzyskać świadectwo uprawniające mnie do podjęcia nauki w szkole wyższej, postanowiłem rozpocząć naukę w szkole wieczorowej. Dzięki temu mogłem podjąć studia na wydziale informatycznym Uniwersytetu w Augsburgu. W tym okresie miałem możliwość dalszej pracy w Hirschvogel jako student. To pozwoliło mi nadążać za licznymi zmianami, jakie dokonywały się w firmie w dziedzinie informatyki. Ponadto dostałem szansę napisania pracy dyplomowej w Hirschvogel poświęconej tematowi, jakim się zajmowałem. Dla mnie jasnym było, iż chcę związać swoje przyszłe życie zawodowe z Hirschvogel i od tego czasu pracuję tu na stanowisku Software Developer systemów SAP. Mając na uwadze wsparcie i pomoc, jaką uzyskałem od swoich kolegów i od firmy Hirschvogel, jestem pewien, że dzisiaj podjąłbym tę samą decyzję. Jest mi niezmiernie miło, że dalej będą mógł pracować w stale powiększającej się rodzinie Hirschvogel.”


Michael Schleich
Hirschvogel Komponenten GmbH,

Corporate Product and Process Development Machining

rozpoczął pracę w roku 1999 jako planista ds. produkcji w dziedzinie obróbki w zakładzie Hirschvogel Umformtechnik GmbH w Denklingen. 1 stycznia 2000 roku został mianowany Planistą ds. Rozwoju Produktu i Procesów w nowo utworzonym zakładzie Hirschvogel Komponenten GmbH w Schongau, gdzie w roku 2004 został dyrektorem wydziału. Od 1 stycznia 2008 roku pracował przez półtorej roku jako Kierownik ds. Produkcji na Wydziale Obróbki w zakładzie Hirschvogel Incorporated w USA. Następnie powrócił na stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju Produktu w zakładach Hirschvogel Komponenten GmbH. Aktualnie 24 pracowników zakładu Schongau zajmują się rozwojem procesów dla wszystkich części obrabianych dla zakładów Hirschvogel na całym świecie. „To, co mi się w firmie bardzo podoba to fakt, że pracownicy naprawdę się identyfikują z tym rodzinnym przedsiębiorstwem. Hirschvogel wspiera zaangażowanie i pracę swoich podwładnych, każdemu dając możliwość rozwoju osobistego i zawodowego, tym samym umożliwiając wniesienie własnego wkładu w sukces firmy. Dzięki półtorarocznemu pobytowi w USA w niesamowity sposób byłem w stanie rozwinąć się zarówno na stopie zawodowej jak i osobistej. Jestem pewien, że w przyszłości odniosę korzyści z szansy, jaką dała mi grupa Hirschvogel.”