Aktualności


Najwyższe ciśnienie we wtryskach Diesla dzięki nowym surowcom

Wartości ciśnienia w systemach wtrysku paliwa w silnikach Diesla stale rosną. Rozpylanie paliwa na drobniejsze cząsteczki podczas wtryskiwania, zwiększona ilość wtrysku częściowego podczas całego procesu wtryskiwania oraz dalsze podstawy techniczne z nim związane wymagają wzrostu ciśnienia wtrysku. Części konstrukcji transportujące paliwo wykazują przy tym najwyższe obciążenia naprężeniowe przy przecięciach wierceń. Wymagane są tu materiały, które mogą zapewnić opór wobec wysokich pulsujących obciążeń. Obecnie części konstrukcyjne Hirschvogel występują w przynajmniej trzech projektach, w których wykorzystywane jest w serii znamionowe ciśnienie wtrysku wynoszące 2500 barów. Dzięki nowym odkryciom w zakresie obrabianego surowca, dzięki możliwościom analizy przy użyciu aktualnie dwóch elektronowych mikroskopów skaningowych oraz na podstawie długoletnich doświadczeń w produkcji dużych serii oferujemy naszym klientom nowe rozwiązania i wymagane wsparcie w zakresie materiałów, aby udostępniać coraz bardziej wymagające komponenty dla branży motoryzacyjnej.