Aktualności


Hirschvogel Tech Solutions - Wyjątkowe rozwiązanie dla komponentów wysokiej jakości

Szereg mega trendów opanował nagłówki w przemyśle samochodowym. Hirschvogel Automotive Group podejmuje to wyzwanie już od dłuższego czasu. Dzięki konsekwentnemu rozwojowi wewnątrz firmy przy tworzeniu elementów konstrukcyjnych i analizie pod względem uszkodzeń / surowców mogły zostać zrealizowane najlepsze pod względem jakości komponenty bazujące na doświadczeniu produkcyjnym w kuciu i obróbce oraz dalszym udoskonalaniu na dużą skalę. Kompetencję tę udostępnia teraz Hirschvogel na rynku jako usługa. Niezależnie czy w fazie projektowania produktu, czy zakresie użytkowania, w których Hirschvogel (jeszcze) nie działa lub w kontekście bliskości tematycznej lub regionalnej: W porównaniu z klasycznymi usługowcami konstrukcyjnymi i oszacowującymi Hirschvogel Tech Solutions kieruje się wykładnią wydajną pod względem kosztów, odpowiednią do produkcji i surowców i może towarzyszyć podczas późniejszych faz projektu przy testach elementów konstrukcyjnych oraz produkcji początkowej i seryjnej.